­
Frank Bayens kleine foto

Als we naar meest recente cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en het Kadaster kijken, gaat het nog steeds goed met de huizenmarkt. Dit is vooral goed nieuws voor mensen die van plan zijn hun huis te verkopen.
Bestaande huizen brachten in januari dit jaar bijna 9%, 8,8% om precies te zijn, meer op dan in januari vorig jaar. Hiermee wordt de stijgende trend, die sinds 2013 begon, voortgezet. Het prijsniveau van bestaande koopwoningen is nu weer even hoog als in januari 2008, het jaar waarin de verkoopprijzen begonnen te dalen vanwege de crisis.
Dat we die crisis voorgoed achter ons hebben gelaten is ook zichtbaar in het positieve consumentenvertrouwen. In februari is dat nagenoeg gelijk gebleven aan dat in januari. Dit geldt voor zowel het vertrouwen in het economisch klimaat als de bereidheid tot grote aankopen. De consumenten zijn weliswaar iets minder positief over hun financiële situatie, maar daar staat tegenover dat men de tijd nog gunstig vindt om grote aankopen, zoals het aanschaffen van een andere woning, te doen.
grotere verschillen in verkoopprijzen unaHet scheelt nogal waar de huizen staan, als we kijken naar de verkoopprijzen in 2017.
Gemiddeld werd er € 263.000,- voor een woning betaald. In Bloemendaal kostte een woning gemiddeld € 776.000,-, maar in Delfzijl ‘slechts’ € 141.000,-.

Uit onderzoek van het CBS en het Kadaster blijkt dat de verschillen tussen de gemeenten in 2017 groter zijn geworden. Men tekent hierbij aan dat dit mede wordt veroorzaakt door het soort woningen. In plaatsen waar veel villa’s staan, zoals in Bloemendaal en Wassenaar, is de gemiddelde verkoopprijs bijvoorbeeld veel hoger dan in gemeenten met relatief veel appartementen of rijtjeshuizen.
In de duurste gemeenten lag de verkoopprijs tussen € 337.000,- en € 776.000,-. In Groningen, Friesland en Limburg vinden we de ‘goedkoopte’ woningen (gemiddeld € 195.000,-

Als het over gestegen huizenprijzen gaat, wordt meestal vooral naar Amsterdam gekeken. De gemiddelde verkoopprijs was daar in 2017 bijna € 408.000,-. Maar Amsterdam is niet de enige stad waar de huizenprijzen enorm zijn gestegen. In Eindhoven was dat bijvoorbeeld ook het geval; daar was de gemiddelde verkoopprijs in 2017 ruim € 258.000,-. Daarmee liggen de prijzen in Eindhoven alweer een tien procent boven het hoogte record van 2008. In Noord-Brabant spant Oisterwijk met ruim € 368.000,- de kroon en over het hele land genomen is toch weer Bloemendaal de duurste gemeente voor een koopwoning.

 
meer huizen verkoop venlo roermond maastricht en heel limburg UNA vastgoed

Met de verkoop van 14.675 woningen was 2017 een goed jaar voor de koopwoningmarkt in Limburg. De stijging ten opzichte van 2016 bedroeg 2314 woningen. Vergeleken met het crisisjaar 2013 werden in 2017 zelfs ruim twee keer zoveel woningen verkocht. Hoewel de verkoopcijfers dus nu weer aardig op peil zijn, is dit nog niet het geval voor het prijsniveau, want dat ligt nog 9% onder dat van 2008.
Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is in 2017 gestegen naar 2100. Dat zijn er zo’n 260 meer dan in 2016 en dat betekent dat de woningvoorraad in Limburg met 0,4 procent is gestegen. Limburg loopt hierin overigens wel achter bij de overige provincies.
Eijsden-Margraten is met 193 nieuwe woningen de meest bouwlustige gemeente in Limburg.
Bron: CBS.VErkocht blog


Omdat er door de afgelopen crisis relatief weinig huizen zijn gebouwd, staat de woningmarkt nu onder grote druk. Vooral huurders kunnen moeilijk een geschikte en betaalbare huurwoning vinden. Om hier verbetering in aan te brengen, roept minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gemeenten op om meer aan de rand van de stad te bouwen, zelfs als dat ten koste gaat van groen. Wel is het haar bedoeling dat de woningen in de nieuwe wijken duurzaam worden door gebruik te maken van zonnepanelen en de woningen niet meer op aardgas aan te sluiten. .

De minister doet deze oproep in een interview met de Telegraaf. Ze pleit hierin ook voor soepelere bouwregels, zodat er meer woningen kunnen worden gebouwd. Daarnaast wordt er een speciaal fonds opgericht dat garant staat voor de financiering van nieuwe woningen, zodat investeerders minder risico lopen.

 
UNA vastgoed vastgoed, bouwkundige keuring vanaf 1 feb standaard bij huis verkopenMet een bouwkundig voorbehoud in het koopcontract van een woning kan de koper de koop ontbinden als de woning ernstige onvoorziene gebreken vertoont. Tot 1 februari van dit jaar, 2018, hoefde de verkoper geen bouwkundig voorbehoud in het koopcontract op te nemen. De koper kon echter wel om vragen, maar hij moest hier wel zelf het initiatief toe nemen.
Met ingang van 1 februari 2018 hoeft dat niet meer, want het bouwkundig voorbehoud komt standaard in het koopcontract van de makelaarsverenigingen VBO, NVM en VastgoedPRO.

Hierover zijn de makelaarsverenigingen en de consumentenorganisaties Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond het samen eens geworden. Wel kan de verkoper het voorbehoud laten schrappen, maar de koper weet dan dat hij risico’s loopt en kan dus eventueel van de koop afzien.
Huizenpijs blijft stijgen
Dat 2017 een goed jaar voor de woningmarkt is geweest, blijkt duidelijk 
uit de berekeningen van woningmarktcijfers.nl*. De gemiddelde koopprijs van woningen steeg met 8% ten opzichte van het jaar ervoor en het aantal transacties met 13%. Dat laatste percentage is nog nooit zo hoog geweest; een absoluut record dus. Nóg mooier nieuws is dat de huizenprijzen in 2018 waarschijnlijk verder zullen stijgen, omdat het woningaanbod naar verwachting verder afneemt.
Overigens zal dit niet overal merkbaar zijn, want het maakt nogal verschil naar welke provincie we kijken. In Groningen bedroeg de koopprijs van een woning in 2017 gemiddeld € 195.000,- en in Noord-Holland € 332.000,-. Ook de prijsstijging ten opzichte van 2016 verschilt veel, van 4% in Drenthe tot 12% in de provincie Utrecht. Het aantal transacties laat eveneens grote verschillen zien: in Noord-Holland steeg die met slechts 1,5%, maar in Flevoland met maar liefst 26,5%.
Door de lage rente en het woningtekort in vooral de grote steden, zullen de prijzen daar dit jaar waarschijnlijk verder stijgen.

* Woningmarktcijfers.nl is een bureau dat adviezen geeft aan overheden en marktpartijen op het gebied van ontwikkelingen in de woningmarkt.
huizengekte Rotterdam artikel UNA vastgoed


D
e huizengekte is nu ook in Rotterdam toegeslagen. Prijsstijgingen in allebei de steden in het tweede kwartaal van 13,4 procent vergeleken met vorig jaar. Aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden in Rotterdam zelfs meer huizen verkocht dan in Amsterdam.
En als laatste van de vier grote steden zijn nu ook in Den Haag de prijzen hoger dan voor de crisis.
Vooral in de regio Amsterdam gaat het erg hard. Daar liggen de prijzen nu al 21 procent hoger dan het hoogtepunt in 2008.

Huizenprijzen waren op zijn hoogst in augustus 2008. Waarna de financiële crisis de kop op stak en mede daardoor daalden de huizenprijzen tot een laagtepunt in juni 2013. Hierna  zijn met name in de grote steden de huizen weer duurder geworden. De huizenprijzen zijn nu gemiddeld in Nederland (nog) 6,9 procent onder het hoogste punt van voor de crisis in 2008.


2e kwartaalcijfers NVM
Er is een tekort aan koophuizen in kraptegebieden.
- Niet méér verkopen, wél
- hogere prijzen,
- prijsstijging van maar liefst 9% gemiddeld in heel Nederland.
Zo blijkt uit de vandaag door de NVM gepubliceerde voorlopige cijfers van het tweede kwartaal.

Er is een soort van driedeling ontstaan in de Nederlandse huizenmarkt:

1. Krappe markten.
Zoals de Randstad, de stad Groningen en Eindhoven. Hier heeft een koper keus uit vijf of minder koophuizen. Vooral deze gebieden hebben te maken met een daling in het aantal verkopen. In deze krappe regio’s daalde het aanbod met ruim 40%. Vooral deze krappe woningmarkten bepalen voor een groot deel het beeld van de koopwoningmarkt, omdat bijna de helft van het aantal transacties gebeurt in deze ‘krapteregio’s’. Vooral MEER nieuwbouw moet de oplossing bieden. De huizenprijzen in deze regio’s liggen inmiddels alweer 10% hoger dan het hoogtepunt in 2008.

2. Evenwichtige woningmarkt.
Hier kan een koper kiezen tussen de vijf en tien woningen. De verkoopprijzen liggen hier nog altijd zo'n 4% onder het prijsniveau van 2008.

3. De ruimere woningmarkt.
Hier kan een koper kiezen uit 10 of meer koophuizen. Het te koop staande aanbod daalde hier met ongeveer 25%. En de verkoopprijzen liggen daar gemiddeld nog circa 7% onder het record van 2008.


randstad
Meer kans op een eigen huis voor flexwerkers

Het blijkt voor flexwerkers steeds moeilijker te worden een huis te kopen met geld van anderen. Kortom, een bank: "Het spijt ons, u krijgt geen hypotheek!".

Kleine zelfstandigen, zzp'ers, uitzendkrachten, flexwerkers krijgen moeilijk een hypotheek.

Randstad gaat publiek met een oplossing:

De PERSPECTIEFVERKLARING.
Randstad experimenteert al een tijdje met een perspectiefverklaring. Dit is een verklaring waarin het uitzendbureau aangeeft, bij mensen die meer dan één jaar werkzaam/ingeschreven zijn bij dat uitzendbureau, wat de verdien mogelijkheden zijn voor de betreffende flexwerker. Met deze verklaring kan de flexwerker naar een hypotheekverstrekker.
De Nederlandse Vereniging van Banken ondersteunt de perspectiefverklaring. Maar zegt ook in een reactie in de Telegraaf: „Flexkrachten moeten aan dezelfde criteria voldoen als mensen met een vast contract”. Dus het is nog even afwachten hoe de banken hier in de praktijk mee om zullen gaan.
Meer subsidie voor warmtepompen pelletkachelsDe subsidieregeling voor o.a. pelletkachels, warmtepompen en zonneboilers is vernieuwd.
Het budget voor 2017 is verhoogd van 70 naar 90 miljoen euro.

De Regeling nationale EZ-subsidies wordt gewijzigd met onder meer:
Warmtepompen worden goedkoper dankzij meer subsidie. "De subsidie voor een verwarmingstoestel als bedoeld in artikel 4.5.4 met een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW €1.100 en wordt vermeerderd met €100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW."

Deze regeling is voor particulieren en bedrijven. Ook een provincie, gemeente of openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen (onder voorwaarden) gebruikmaken van deze subsidies.

Met deze regeling levert het ministerie van Economische Zaken een bijdrage aan de doelen zoals gesteld in de energietransitie.

Dit draagt bij aan de doelen uit het Energieakkoord voor duurzame groei.
Hierin moeten we uiteindelijk helemaal overstappen op groene energiebronnen zoals zonne- en windenergie.
Voor aanvragen die tot eind juni 2017 binnengekomen zijn gelden de huidige subsidiebedragen, vanaf 1 juli 2017 gelden andere.

Meer informatie op: https://www.milieucentraal.nlDe Nederlandse Bank optimistisch UNA vastgoed

De Nederlandse Bank voorspelt verdere stijging van de economische groei.

Het vertrouwen van consumenten en producenten ligt op een hoog niveau.
De Nederlandse economie doet het goed, deze groeit nu al 12 kwartalen op een rij. De Nederlandse Bank (DNB) verwacht dat de komende jaren de economische groei verder doorzet. Voor 2017 wordt een groei verwacht van 2,7 procent en voor 2018 een groei van 2,1 procent.
Ook goed nieuws wat betreft de werkeloosheid. Dit jaar zal de werkeloosheid verder dalen tot 5 procent, oftewel tot 539 duizend personen. Zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse voorspellingen van DNB.Huizenprijzen Achterhoek blijven achter


Minder verkopen minder prijsstijging


Het aantal verkopen van woningen en de verkoopprijzen in de Achterhoek. blijven achter bij veel andere plaatsen het land. Afgezien van het feit dat de prijzen ook in de Achterhoek wel oplopen. Nog altijd worden hier veel huizen met verlies verkocht. Dit gaat dan vooral om woningen die in de periode tussen 2006 en 2009 zijn aangekocht.
De gemiddelde verkoopprijs in de Achterhoek ligt met 226 duizend euro in het eerste kwartaal van 2017 altijd nog 7,5 procent lager dan de laatste huizenpiek in 2008.minkamp 1500 x 600 zet in op gasloze woningVandaag tekent Minister Kamp van Economische zaken samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders een Green Deal.Hierdoor zijn gemeenten in staat om huizen op een andere (milieu vriendelijkere) manier te laten verwarmen. Het energieverbruik van gebouwen is nu nog ruim 30 procent van het totale energieverbruik.Hiermee wordt een begin gemaakt met de uitwerking van de Energieagenda welke vorig jaar december werd gepresenteerd. Hierin staat de route geschetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Funda deed onderzoek naar wat nu het droomhuis is van de Nederlander. Hieruit blijkt dat we vooral op zoek zijn naar ruimte en vrijheid. Zo zouden we het liefst in een kasteel van een huis wonen. Maar aangezien we in één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld wonen is dat niet haalbaar.

Een rijtjeshuis is het meest gebouwd en verkocht. Funda stelde zoekersdata beschikbaar aan twee architecten. Zij ontwierpen aan de hand van de Funda analyse het 'droomhuis' van de Nederlander.


http://www.funda.nl/fundahuis/#video


I
n Noord Brabant steeg de gemiddelde huizenprijs 5,8 procent. Terwijl de huizenprijs in Breda met 10,8 procent omhoog ging. Zo ook in Noord Holland, daar steeg de gemiddelde huizenprijs met 8,6 procent op jaarbasis en in de stad Amsterdam was dit zelfs 11,5 procent. De aantallen verkopen in de Randstad passeert de laatste piekverkopen van 2006. Daarbij blijft het aanbod van te koop staande huizen verder dalen. Zo blijkt uit onderzoek van Calcasa.
Calcasa heeft nu een nieuwe index voor de 15 grote steden geïntroduceerd. Deze index geeft de 15 grootste (eigen huis) steden weer. Hieruit blijkt dat de gemiddelde koophuizenprijs in de deze top 15 stedenlijst het afgelopen jaar met 8,9 procent is gestegen naar 262 duizend euro. Deze top 15 index overtreft daarmee de prijsstijging van de rest van Nederland met 5,3 procent.
Vooral de laatste drie jaar is deze top 15 steden-index harder gestegen dan de rest van Nederland. In de top 15 grote steden stegen de huizenprijzen de laatste drie jaar met 20,9 procent, terwijl de huizenprijzen in de rest van het land met 13,2 procent gestegen zijn.
Hiermee lijkt de tweedeling in markt, tussen stad en regio zich verder door te zetten.


De WOZ-waardes van huizen zijn vanaf 1 oktober 2016 voor iedereen in te zien via het WOZ-waardeloket. Hier kun je de WOZ-waarden van gemeenten zien die deze informatie hebben geleverd aan de Landelijke Voorziening WOZ.
Kijk op: www.wozwaardeloket.nl

Tweede inkomen telt voor groter deel mee.
Bij een hypotheekaanvraag gaat het Inkomen van de partner voor 60% meetellen (was 50%).
https://www.nibud.nl

Verruiming van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
De maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Deze bovengrens gaat per 1 januari, vanwege de stijgende woningwaarde omhoog. Dan kan er voor een woning tot maximaal € 245.000 worden gefinancierd met NHG, waar dat in 2016 nog € 231.132 was.
https://www.nhg.nl

De eenmalige belastingvrije schenking gaat flink omhoog.
Vanaf 1 januari 2017 mag je aan iemand, die tussen 18 en 40 jaar oud is, onder bepaalde voorwaarden eenmalig maximaal € 100.000 belastingvrij schenken voor aankoop van een eigen huis.
http://www.belastingdienst.nl


D
e bank stopt vanaf 2017 met het verstrekken van geld voor de financiering van kantoorpanden welke een lager energielabelhebben dan label C.

ING bank loopt hiermee alvast vooruit op de strengere eisen van 2023 daarin heeft de overheid bepaald dat kantoren vanaf 2023 minimaal een groen energielabel moeten hebben. Als ze geen groen label hebben d.w.z. een A, B of C-label mogen deze kantoren niet meer verhuurd worden.

Daarnaast heeft de overheid plannen om deze regel verder aan te scherpen zodat in 2030 kantoorpanden het label A moeten hebben.

De eerste blijversleningen in Nederland zijn verstrekt. De lening is vergelijkbaar met starterslening, alleen is deze bedoeld voor ouderen die langer in hun eigen huis willen blijven wonen. De lening moet gebruikt worden om het eigen huis aan te passen, door bijvoorbeeld drempels weg te halen en het plaatsen van een traplift.

Gemeenten bepalen de voorwaarden van de blijverslening en stellen een budget beschikbaar. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting beheert het geld. Bij overlijden wordt de woning verkocht en krijgt de gemeente het geleende bedrag terug om het opnieuw in te zetten.
http://nos.nl/artikel/2145037-eerste-lening-voor-ouderen-die-langer-thuis-willen-blijven.html

­