­

DSC 1136

Het kabinet gaat het risico op ongelukken met koolmonoxide aanpakken door de keurmerken voor cv-installateurs te verbeteren, zodat consumenten hier beter op kunnen vertrouwen. Daarbij is "risico op ongevallen" slechts een beperkte aanduiding. Ongevallen met koolmonoxide zorgen vaak voor blijvend letsel vaak met dodelijke afloop. Het onzichtbare en reukloze gas is zeer giftig en wordt 250 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Koolmonoxide leidt jaarlijks tot tientallen doden en meer dan honderdvijftig ziekenhuisopnamen. Om de gevaren beter onder de aandacht te brengen bij het grote publiek zal er een nieuwe campagne komen om meer bekendheid te geven aan de risico's van koolmonoxide.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft geconstateerd dat consumenten op dit moment onvoldoende kunnen vertrouwen op de huidige keurmerken. Minister Blok laat daarom drie varianten onderzoeken van zowel een verplicht als een verbeterd vrijwillig keurmerk voor installateurs van cv's. Eind 2016 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitslag van het onderzoek en de mogelijke invoering van deze maatregelen.

Ook gaat het ministerie

Bijna 1/3 van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar die zoeken naar een eigen huis, verwacht dat de komende twee jaar niet te kunnen betalen. Zo blijkt uit onderzoek van de ABN-Amro.

Jongeren hebben een steeds kleiner aandeel in het aantal woningverkopen. In 2010 was het aandeel van deze groep 60 procent van de totale woningverkoop. Tegenwoordig is dit minder dan 50 procent.

Veel jongeren hebben 'nog' niet genoeg eigen geld waarmee zij het verplichte gedeelte eigen geld kunnen investeren om een aankoop mogelijk te maken. Een gedeelte van de totale aankoop plus kosten mag niet met een hypothecaire lening worden gefinancierd. Dit jaar is de maximaal mogelijke hypotheek 102 procent van de waarde van de woning. In 2018 wordt dit 100%, dat betekent dat vanaf 2018 alle bijkomende kosten zoals notaris, overdrachtsbelasting, hypotheekakte e.d. uit eigen geld moeten worden betaald.

DSC 3699

De vraag naar eengezinshuizen in de dorpen kan afnemen doordat jonge mensen wegtrekken naar de stedelijke gebieden. Hierdoor vergrijst het platteland extra snel.

De woningvraag zou door vergrijzing, verstedelijking en individualisering behoorlijk kunnen veranderen. Als we nu kijken naar de wijzigingen in de voorraad over een langere periode zien we dat de landelijke toename van de voorraad eengezinshuizen (vrijstaande huizen, rijtjeshuizen en twee-onder-een-kappers) in de periode 2005-2015 bijna 40 procent lager ligt dan in de periode 1995-2005. Hierin speelde de huizencrisis de afgelopen 10 jaar zeker ook een rol. Los daarvan was er in de meer landelijke provincies, zoals Limburg en Zeeland een sterke daling in de toename van eengezinshuizen. In Flevoland was de daling het hoogst.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er bijna 20 procent meer huizen verkocht dan vorig haar in het eerste kwartaal. Ook de huizenprijzen stijgen.

"De regionale verschillen blijven echter groot", aldus Ger Hukker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er dus 20 procent meer huizen verkocht. De prijs is afgelopen kwartaal gestegen met 1 procent. Dit was in het laatste kwartaal van 2015 nog 5,5 procent. De prijsstijging lijkt hiermee af te vlakken.

"De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nog ruim 9 procent onder het niveau bij de start van de crisis, maar wel 11,3 procent hoger dan op het dieptepunt"

De Europese Commissie onderzocht of het label voor woonhuizen voldoet aan de Europese regels en heeft nu de procedure stopgezet, zo is afgelopen donderdag bekend gemaakt.

Hiermee is een mogelijke boete van 90 miljoen van de baan. Stef Blok, minister van wonen: "Ons energielabel is zo eenvoudig en goedkoop en geeft toch een goed inzicht in het energieverbruik van een huis".

Het energielabel is verplicht voor eigenaren die hun huis verhuren of verkopen. Alle huizen hebben zo'n (voorlopig) label ontvangen welke globaal aangeeft hoe zuinig een huis is met gas, elektriciteit en warmte. Als huiseigenaar kun je dit voorlopige label bijwerken door aan te geven wat er in het gebouw is gedaan aan extra isolatiemaatregelen zijn getroffen zoals: dubbel glas, driedubbel glas, zonnepanelen e.d.

Schermafbeelding 2015-12-21 om 10.48.11

Bestaande koophuizen waren in november 3,8 procent duurder dan in november. Dit is de hoogste stijging in 7,5 jaar. Vanaf 2013 is er sprake van een stijgende trend. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.
De gemiddelde prijs zit nu ongeveer op het prijspeil van 2004. Sinds het hoogtepunt in 2008 waren de prijzen in juni 2013 op zijn laagst. De huidige huizenprijzen liggen 16,1 procent onder het hoge prijzen record van 2008.

Schermafbeelding 2015-12-18 om 17.07.25

Huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied dalen harder dan in een vergelijkbare regio. Zo meldt vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna de helft van alle huizen in het aardbevingsrisico gebied heeft of had aardbevingsschade.

Zo daalden de koophuisprijzen in het aardbevingsgebied in het tweede kwartaal met 2,4 procent daartegen stegen de koopprijzen in een vergelijkbaar gebied in dezelfde periode met 0,5 procent

Ook verkooptijd is langer in het risicogebied. Wie zijn huis verkocht in het risicogebied, moest 50 dagen langer wachten op een koper dan iemand die in een vergelijkbare regio zijn huis verkocht. En ook het aantal te koop staande huizen is meer gestegen in het aardbevingsgebied dan in het vergeleken referentiegebied.

Voor wie in het nieuwe jaar een: warmtepomp, pelletkachel, biomassaketel of een zonneboiler aanschaft kan hiervoor subsidie aanvragen. Zo meldde gisteren het Ministerie van Economische Zaken.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: "Onze energievoorziening gaat de komende jaren veranderen. Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd."
De overheid wil particulieren en bedrijven op deze manier stimuleren om energie te besparen en daarmee de CO2-uitstoot te verlagen. Het rijk heeft 70 miljoen euro voor deze subsidieregeling gereserveerd.

Hieronder een indicatie van besparings- en subsidiebedragen:

Schermafbeelding 2015-12-09 l versie

De huizenmarkt trekt aan, maar er zijn grote verschillen in: aantallen, verkooptijd, prijsstijging en prijsdaling. Variërend van overbieden in Amsterdam en andere delen in de Randstad. Tot prijsdalingen van gemiddeld 2,9 procent in het derde kwartaal van dit jaar in Noordoost Brabant.

Zo liggen de prijzen van huizen in delen van het westen van Nederland alweer op het niveau van voor de crisis en liggen de prijzen in het oosten van het land nog z'on 10 tot 15 procent onder het hoogste prijspeil van 2008. Momenteel worden in Amsterdam ongeveer 35 procent en in Utrecht ongeveer 13 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Daarentegen staan er ongeveer 58.000 huizen in Nederland die moeilijk verkoopbaar zijn. Deze staan al langer dan 3 jaar te koop.

De regionale verschillen zijn groot. Zo staan in gemeentes als Lelystad en Montferland 45 procent van het huizenaanbod langer dan 3 jaar te koop.

Gemiddeld betaald een huiseigenaar ongeveer € 100,- bruto per maand teveel hypotheekrente. Omdat de banken teveel winst nemen. De extra winsten zijn tussen juni en september weer gegroeid, naar 0,41 procent. In juni was de extra winstmarge nog 0,26 procent. Zo meldt de Vereniging Eigen Huis.

Winkelhuurprijzen dalen in de helft van de beste winkelstraten van het land. Zo zijn in Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven in één jaar de winkelhuren tussen 7 procent en 18 procent gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het makelaarskantoor Cuschman en Wakefield, aldus vermeld op vastgoedjournaal.nl

De rechtbank van Amsterdam heeft gisteren besloten dat ABN Amro enkele duizenden klanten teveel hypotheekrente heeft laten betalen. Het gaat om een bedrag van naar schatting 45 miljoen euro. Dit in een rechtszaak die was aangespannen door de stichting Stop de Banken. Aldus  het Financieele Dagblad.

Het gaat om de Euribor-hypotheek, hierbij is de hypotheekrente gebaseerd op het Euribor rentetarief plus een kosten/winst opslag voor de bank. Het Euribortarief is een rentetarief wat banken onderling elkaar in rekening brengen als zij aan elkaar geld lenen. Op dit moment is dit tarief ongeveer 0 procent.

Huizenprijzen stijgen, meer verkoop en lage hypotheekrente, aldus het woningmarktkwartaalbericht van de Rabobank

Huizenprijzen
In 2016 gaan de woningprijzen 2,75 tot 4,75 procent stijgen.
Dit baseren de economen van de Rabobank op: de historisch lage hypotheekrente wat zorgt voor relatief lage maandlasten, de verwachting dat de Nederlandse economie ruim 2 procent gaat groeien, de verwachting dat de werkgelegenheid groeit en het hoge consumentenvertrouwen (De Eigen Huis Marktindicator noteerde in september dit jaar het hoogste punt gemeten voor de crisis).

Met ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Het maximale hypotheekbedrag voor eenverdieners en tweeverdieners komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Over het algemeen geldt dat de hypotheeknormen volgend jaar nagenoeg gelijk blijven. Dit staat in een brief die de ministers Blok (Wonen) en Dijsselbloem (Financiën) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Huiseigenaren met hypotheek hadden in 2014 gemiddeld een belastingvoordeel van 280 euro per maand. Dat is 20 euro per maand minder dan in 2012. Dit komt door de zeer lage hypotheekrente en doordat huiseigenaren hebben afgelost op hun hypotheekschuld. Aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dus vóór 2024 moeten alle nog aanwezige asbesthoudende daken worden verwijderd. Dit verbod geldt alleen voor daken die in contact staan met de buitenlucht. Zoals bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien.

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk en dienen deze daken te (laten) verwijderen. Per 1 januari 2016 komt er een subsidieregeling beschikbaar voor minimaal 75 miljoen euro.

Dit verbod moet mens en milieu beschermen tegen de gezondheidsrisico's die asbest met zich mee kan brengen. In de buitenlucht kunnen asbestdaken verweren waardoor asbestvezels vrij komen. Ook bij brand komt het voor dat asbestdeeltjes vrijkomen.

Verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek

In 2016 gaat het maximale percentage waarover belastingaftrek mogelijk is verlaagd naar 50,5%.
Sinds 2014 wordt dit tarief, waartegen maximaal met de fiscus mag worden verrekend, jaarlijks met een half procent verlaagd.

Maximale hypotheekbedrag in 2016 niet meer dan 102% van de waarde van de woning
Huizenkopers zullen daardoor meer eigen geld moeten bijleggen. Bijvoorbeeld: bij een huis van €100.000,- kun je maximaal €102.000,- aan hypotheek krijgen. De overige kosten zoals notariskosten, hypotheekkosten e.d. dien je dan met eigen geld te betalen.
Uiteindelijk mag in 2018 het maximale hypotheekbedrag niet meer zijn dan 100% van de waarde van de woning.

Energiebesparende investeringen
Er is in 2016 maximaal €9.000,- extra hypotheekgeld mogelijk als dit besteed wordt aan energiebesparende investeringen zoals zonnepanelen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Het maximale hypotheekbedrag met NHG gaat in juli 2016 verder omlaag van € 245.000,- naar € 225.000,-.

Het consumentenvertrouwen is sinds vorige maand met 3 punten gestegen en staat nu op 8. Daarmee staat het vertrouwen in de economische ontwikkelingen en de eigen financiële toestand op het hoogste punt sinds acht jaar.

Het dieptepunt werd behaald in februari 2013, het consumentenvertrouwen stond toen op min 44. Het hoogtepunt was in in april 2000 de vertrouwensindicator stond toen op 27.

Bestaande koopwoning 3,5 procent in prijs gestegen. Slingers en champagne uit de kast; de huizen zijn duurder geworden! Afgelopen maand is de gemiddelde prijs van een bestaande woning in Nederland 3,5 procent gestegen. In 2013 bereikten de huizenprijzen het dieptepunt (sinds 2008) nu liggen de prijzen gemiddeld 6,6 procent hoger dan het dieptepunt in 2013.

Verkochte aantallen lopen op. Totaal werden er in de afgelopen maand september ruim een kwart meer huizen verkocht dan een jaar eerder. Het kadaster registreerde in september 16.324 woningverkopen tegen 12.949 in september 2014. In alle provincies is het aantal verkochte huizen gestegen.

­