­

minkamp 1500 x 600 zet in op gasloze woningVandaag tekent Minister Kamp van Economische zaken samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders een Green Deal.Hierdoor zijn gemeenten in staat om huizen op een andere (milieu vriendelijkere) manier te laten verwarmen. Het energieverbruik van gebouwen is nu nog ruim 30 procent van het totale energieverbruik.Hiermee wordt een begin gemaakt met de uitwerking van de Energieagenda welke vorig jaar december werd gepresenteerd. Hierin staat de route geschetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.

Dit allemaal om de opwarming van de aarde te beperken zoals is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius.
De gemeenten die betrokken zijn bij deze Green Deal, hebben plannen gemaakt om bestaande woonwijken in overleg met de bewoners aardgasvrij te maken.

Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen om voor 1 januari 2018, tienduizend bestaande woonhuizen aan te wijzen welke worden omgezet naar aardgasvrij.

­